Personvern i caser fra ditt fagfelt

  • Forfall Ingen forfallsdato
  • Poeng 10
  • Spørsmål 10
  • Tidsbegrensning Ingen
  • Tillatte forsøk Ubegrenset

Instruksjoner

Nå som du har en del kunnskap om personvern, regler og rutiner, skal du se på noen caser. Casene er tilpasset ditt fagfelt, slik at du kan trene på noen praktiske oppgaver som relaterer seg til situasjoner du mest sannsynlig kommer til å komme bort i.

Ved å tenke gjennom og jobbe med disse casene får du litt trening i å praktisere personvern.

Når du skal ta stilling til casene, kan det være nyttig å huske på personvernprinsippene og legge disse til grunn som forutsetninger for din løsning.

Test "Personvern i caser fra ditt fagfelt" består av 10 spørsmål som er knyttet til det du har lest og jobbet med i dette kurset. Spørsmålene har ett rett svar.

Du kan gjennomføre testen så mange ganger du ønsker, og det er den høyeste poengsummen som er gjeldende.