BIOS1100 19H Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap